Motie Jeugdig enthousiasme in de lokale politiek

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • slechts 7 procent van de raadsleden onder de 30 is,
 • er binnen SGPJ ook een grote groep jongeren is die hoog op lokale kandidatenlijsten stonden en zich nu inzetten voor het (steun)raadswerk,

Overwegende dat:

 • een groot deel van de jongeren in Nederland zichzelf beter vertegenwoordigd voelt door mensen uit dezelfde leeftijdsgroep, 
 • er binnen SGPJ geen stimulans is voor deze groep jongeren om technisch te worden voorbereid op hun werk, of door samen te komen met gelijkgezinden, of door op andere manieren vanuit de organisatie passende steun te krijgen voor hun belangrijke lokale taken, 
 • dat dit ook te weinig vanuit onze moederpartij wordt gefaciliteerd en dat het belangrijk is dat meer jongeren vanuit onze organisatie zich op een kundige manier kunnen inzetten voor de lokale politiek,

Verzoekt het bestuur:

deze groep te begeleiden, zodat zij verdere motivatie en sturing kunnen krijgen vanuit hun jongerenpartij: dit is bijvoorbeeld mogelijk door (1) ontmoetingen te faciliteren die bedoeld zijn voor extra ondersteuning, (2) de mogelijkheid om contact te krijgen tussen de jongeren die dit betreft te ondersteunen en (3) ervoor te zorgen dat er toepasbare kennisoverdracht plaatsvindt;


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

 • Timo Tiggelman
 • Lauren Zwemer
 • Barthil van Deelen
 • Gerbrand van Hoef
 • Mathijs van der Tang
 • Joske Siebelink
 • Johan Roodnat
 • Matthias Bunt
 • Gert Hakkenberg
 • Corstian Flikweert

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen