Motie EU-wapenindustrie

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 

 • de verleiding erg groot is om mee te gaan in een gezamenlijk Europese wapenindustrie;

 • het huidige idee voor gezamenlijke wapenindustrie een eerste aanzet tot een Europees leger is;

 

Overwegende dat:

 • de landelijke SGP en de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken tegen de Verklaring van Aken dat een wapenindustrie in EU-verband regelt, omdat deze verklaring een sluipende opmaat is naar een Europees leger;

 • de landelijke SGP opkomt voor de eigen, Nederlandse wapenindustrie, bijvoorbeeld als het gaat om duikboten;

 • Nederland een soeverein land is en dus in beginsel helemaal niks “moet”;

 • SGPJ altijd tegen een Europees leger is geweest, 

 • maar dat SGPJ onduidelijk is over deze wapenindustrie;

Verzoekt het bestuur:

 • een expliciet publiekelijk statement te laten schrijven tegen een Europees leger, en dus ook tegen gezamenlijke wapenindustrie in EU-verband,

en gaat over tot de orde van de dag. 


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

 • Berry Bouw
 • Mathijs van der Tang
 • Wouter de Jong
 • Timo Tiggelman
 • Wouter Dekker
 • Corstian Flikweert
 • Ferdinand de Jong
 • Frederik Westerbroek
 • Hanna van Garderen
 • Theodoor van der Toorn
 • Jan-Hendrik van der Linden
 • Adelinde vd Haar
 • Jan-Dirk van Elzelingen
 • Martijn van Koeveringe
 • Tom de Nooijer
 • Lineke Seppenwoolde
 • Johan Roodnat
 • Niels Hoogendoorn
 • Barthil van Deelen

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen