Motie SGPJ, zet cultuur op de kaart

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

a) er binnen SGPJ relatief weinig aandacht wordt besteed aan cultuur, in de betekenis van muziek, architectuur, literatuur enzovoort; 
b) de vorming van SGP-jongeren op dit moment vooral erg politiek is;

Overwegende dat:

a) het verschil in waardering van cultuur tussen de seculiere buitenwereld en de refozuil opvallend is;
b) het verdedigen van een reformatorische visie op cultuur alleen kans van slagen heeft als culturele gaven als talenten van de Schepper worden gewaardeerd;
c) meer theologische en filosofische kennis onder de leden behulpzaam is bij de bespreking van dit soort vraagstukken;

Verzoekt het bestuur:

Verzoekt het bestuur  a) in te zetten op een bredere en meer culturele vorming van SGP-jongeren, bijvoorbeeld door het organiseren van culturele activiteiten;
b) in te zetten op het onderling nadenken over de theologische en filosofische grondslagen van de vereniging

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

  • Ardi Pierik
  • Henkjan Ymker
  • Mathijs van der Tang
  • Johan Roodnat
  • Ferdinand de Jong
  • Willem Jan Blom
  • Wilbert den Besten
  • Gerbrand van Hoef
  • Henrik van de Ruitenbeek

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen