Motie De (dienst)plicht roept!

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • er op dit moment geen actieve militaire dienstplicht bestaat;
 • er een vrijwillige maatschappelijke diensttijd bestaat;
 • de samenleving polariseert en het onderling respect wegebt;
 • er een ernstig personeelstekort is in de vitale sectoren zoals defensie, de politie en de zorg;

Overwegende dat:

 • dat het verschil tussen de maatschappelijke diensttijd, (maatschappelijke) stage en vrijwilligerswerk onduidelijk is en deze diensttijd niet verplicht is;
 • een verplichte maatschappelijke/militaire diensttijd bij kan dragen aan de onderlinge verbondenheid en het moraal in de maatschappij3;
 • een verplichte maatschappelijke/militaire diensttijd bij kan dragen aan verlichting van het personeelstekort in de vitale sectoren en ook de populariteit van deze sectoren kan verhogen;
 • de dienstplicht een motor kan vormen voor praktische innovatie;

Verzoekt het bestuur:

 • te onderzoeken wat de mogelijkheden en de voor- en nadelen zijn van een verplichte maatschappelijke/militaire diensttijd;
 • een  helder standpunt in te nemen wat betreft de maatschappelijke/militaire diensttijd en deze uit te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

 • Gerbrand van Hoef
 • Ferdinand de Jong
 • Theodoor van der Toorn
 • Henkjan Ymker
 • Gert Hakkenberg
 • Berry Bouwe
 • Corstian Flikweert
 • Ardi Pierik
 • Wilbert den Besten
 • Mathijs van der Tang
 • Henry Draaijer
 • Niels Hoogendoorn
 • Barthil van Deelen
 • Timo Tiggelman

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen