Motie Alle leden moeten digitaal ingediende moties kunnnen ondertekenen

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Voor het indienen van een motie tenminste vijf ondertekenaars nodig zijn.

Overwegende dat:

Voor nieuwe leden het lastig is om voldoende ondertekenaars te vinden en een motie te ondertekenen.

Dat niet iedereen veel SGPj'ers kent, daardoor minder ondertekenaars kan vinden en niet elke motie kan ondertekenen.

Dat het wel of niet behandelen van een motie af moet hangen van de inhoud en niet van de persoon die hem indient.

 

Verzoekt het bestuur:

Het binnen een jaar voor alle leden mogelijk maken een motie te ondertekenen, zonder contact te moeten zoeken met de persoon die hem indient.


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

  • Hendrika
  • Wouter Dekker
  • Berry Bouw
  • Matthijs Huntelerslag
  • leander Willems
  • Gert Hakkenberg
  • Mathijs van der Tang
  • Nienke Pieffers

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen