Motie Borrelpraat

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

er binnen SGP-jongeren veel verschillende groepen zijn en vaak een indeling wordt gemaakt binnen SGP-jongeren in links en rechts, dit veel online discussies veroorzaakt zonder opbouwend karakter, dit ten koste gaat van samenwerking en interne relaties binnen de organisatie, dat verbinding en samenwerking ervoor zorgt dat SGP-jongeren een organisatie is met een sterke basis, er in de huidige vorm van SGPJ-cafés onvoldoende gelegenheid is om uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen, vanwege het feit dat de bijdrage van een spreker avondvullend is tijdens een SGPJ-café,

Overwegende dat:

deze ontwikkeling niet ten goede komt aan de eenheid binnen SGP-jongeren, persoonlijk contact bevorderlijk is voor de relaties tussen leden in de organisatie en dit de eenheid en samenwerking binnen de organisatie bevordert, de mogelijkheid tot meer sociaal contact bijdraagt aan de mentale gezondheid bij leden binnen de organisatie, laagdrempelig sociaal contact bevorderlijk is voor de groei van het aantal leden van SGP-jongeren,

Verzoekt het bestuur:

ten minste één keer per zes weken, naast de SGPJ-cafés, (eventueel in overeenstemming met lokale commissies) een informele avond te organiseren zonder spreker, zodat er voldoende ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen, met een locatie variërend door het hele land, waarbij er de mogelijkheid is om fysiek met elkaar in gesprek te gaan (onder het genot van wat te eten en drinken) en gaat over tot de orde van de dag.


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

 • Corstian Flikweert
 • Gerbrand van Hoef
 • Wouter Dekker
 • Ardi Pierik
 • Timon Legemaat
 • Johan Roodnat
 • Henry Draaijer
 • Jan Hendrik van der Linden
 • Ferdinand de Jong
 • Mathijs van der Tang
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Niels Hoogendoorn

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen