Motie Motie Oprichting Klooster

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- Binnen SGP jongeren bezinning hoog nodig is.

- Er meer verdieping nodig is.

- Er verbinding nodig is tussen de SGP jongeren.  

Overwegende dat:

- Een klooster bijdraagt aan die bezinning.

- Een klooster ruimte biedt voor verdieping.

- Een klooster mensen verbindt die er verblijven.

- Een klooster voor permanente bezinning bedoeld is

Verzoekt het bestuur:

- Een commissie op te richten met als doel een klooster op te richten.

- De financiële middelen te bedelen bij de elite refo’s.

- Dit klooster cantate domino te noemen.

 

En gaat over tot de orde van het klooster.