Motie Waarborging constructieve bijdragen

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • er op het congres gesproken gaat worden over wantrouwen tussen het bestuur en de leden van SGP-jongeren;
 • er een aantal moties zijn die op ditzelfde onderwerp betrekking hebben;
 • zowel bestuur als leden zich kritisch kunnen gaan uitlaten over gemaakte keuzes in het licht van de ontwikkeling van de organisatie;

Overwegende dat:

 • de onderwerpen die besproken gaan worden mensen persoonlijk kunnen raken vanwege hun vele inzet voor SGP-jongeren
 • we een christelijke jongerenorganisatie zijn, waarbij iedereen uiteindelijk het beste wil voor de organisatie;

Verzoekt het bestuur:

 • tijdens de vergadering aandacht te geven aan de spanningen die kunnen heersen;
 • de aandacht voor spanningen ook proactief om te zetten in een aantal constructieve afspraken, namelijk:
  • af te spreken dat zowel bestuur als leden op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan;
  • af te spreken dat we kritische blik mogen hebben, maar dat onze bijdragen meerwaarde moeten hebben voor de ontwikkeling van de organisatie;
  • af te spreken dat we allen proberen om oplossingsgericht te denken;
  • af te spreken dat zowel bestuur als leden niet in hun eigen belang zal handelen, maar in het belang van onze organisatie;
  • af te spreken dat het lachgehalte boven de 20% blijft.

Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

 • Nadine Hoogstraten
 • Ardi Pierik
 • Mark Verwoerd
 • Barthil van Deelen
 • Jasper de Redelijkheid
 • Mark de Jong
 • Corné van Tilborgh
 • Gerbrand van Hoef
 • Justin Zandee
 • Johan Roodnat
 • Hanna van Garderen
 • leander Willems
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Lianne Ruitenbeek
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Barbara van Tilborgh
 • Rianne Mulder
 • Dooitze de Jong
 • Wouter Dekker
 • Martijn Boerman

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen