De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Nederland zeer kwetsbaar is geworden omdat onze economie te ver is afgestevend op een kenniseconomie waardoor de productie uit ons land is verdwenen en we afhankelijk zijn van het buitenland;
 • De Nederlandse economie de laatste jaren een stuk minder complex is geworden. Dit is zorgelijk, omdat de complexiteit van de economie een sterke voorspeller is van het inkomensniveau van het land;
 • Uit onderzoek van SEO economisch onderzoek blijkt dat de afhankelijkheid van arbeiders uit het buitenland in diverse sectoren de komende jaren alleen maar zal toenemen;
 • Er in Nederland te veel waarde wordt gehecht aan theoretische opleidingen, terwijl er een groot tekort is aan praktisch opgeleiden;
 • MBO, HBO en universiteiten op dit moment onvoldoende onderscheiden functies hebben;

Overwegende dat:

 • Arbeidsmigratie duidelijk voor meer problemen zorgt dan natuurlijke aanwas van de beroepsbevolking en het draagvlak voor een humane asielopvang ondermijnt;
 • Het gevaar dreigt dat we economisch té afhankelijk worden als het gaat om de productie van allerlei goederen;
 • Het gebrek aan helderheid over de functies van MBO, HBO en universiteit binnen het Nederlandse vervolgonderwijs leidt tot ongelijke maatschappelijke waardering;
 • Dit politieke onderwerp niet door een enkele commissie van het politiek platform kan worden aangepakt, omdat het de beleidsterreinen van commissie SEZ, Zorg, BuZa en BiZa aanraakt;

Verzoekt het bestuur:

 • Zich middels politieke uitingen te keren tegen de doorgeslagen kenniseconomie en zich vasthoudt aan een organische onderwijsvisie, waarbij mbo, hbo en universiteit hun eigen volwaardige plek hebben en niet als een maatschappelijke hiërarchie worden gezien.
 • Hierin bieden wij het bestuur de vrijheid om dit op eigen manier uit te voeren, maar de strekking ligt bij het bundelen van de meerdere beleidsterreinen binnen het politiek platform, waar het politiek bestuurslid een overzichtelijke rol in heeft.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Timo Tiggelman
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Mark de Jong
 • Ardi Pierik
 • Wouter Dekker
 • Justin Klerk
 • Niels Hoogendoorn
 • Leendert Weggeman

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: