De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer toch een afvaardiging van de Nederlandse regering naar het WK voetbal in Qatar wordt gestuurd en de aanwezigheid van koning Willem-Alexander niet is uitgesloten;

Overwegende dat:

 • Er binnen een groot deel van Nederland geen steun is voor de deelname van het mannelijke Nederlandse voetbalelftal aan het wereldkampioenschap in Qatar;
 • Alleen al bij de bouw van de stadions, aanleg van wegen en hotels voor dit wereldkampioenschap, zeker al 6500 doden zijn gevallen door de erbarmelijke omstandigheden voor de arbeiders;
 • De oliestaat Qatar een land is met extreme ongelijkheid, waar fundamentele rechten, die wij in het westen voor gewoon houden, met de voeten worden getreden;
 • Qatar op plek 18 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors staat en de meeste christenen arbeidsmigranten zijn;
 • De organisatie van het WK in een land met een woestijnklimaat zoals Qatar enorm en onnodig klimaatbelastend is doordat er voor één evenement allerlei infrastructuur en accommodaties moeten worden gebouwd en bovendien moeten worden gekoeld naar de gangbare temperatuur voor een voetbalwedstrijd;
 • Het niet te rijmen is met onze ethiek om de commerciële winst over de graven van duizenden mensen te steunen;
 • Het merendeel van de politieke jongerenpartijen ook achter bovenstaande overwegingen staat en er bereidheid is om een gezamenlijke vuist te maken tegen het voornemen van de regering;

Verzoekt het bestuur:

 • Zich middels politieke uitingen af te keren tegen dit voornemen van de regering en de algehele gang van zaken rondom Qatar en het WK 2022;
 • Samen met andere politieke jongerenorganisaties een vuist te maken door zich uit te spreken tegen het voornemen van de regering en de algehele gang van zaken rondom Qatar en het WK 2022.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Timo Tiggelman
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Mark de Jong
 • Ardi Pierik
 • Jarnice van Deelen
 • Coraline Ruitenbeek
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Wouter Dekker
 • Cors van den Broek
 • Gert-Jan van Galen
 • Niels Hoogendoorn
 • Gerbrand van Hoef
 • Justin Klerk
 • Leendert Weggeman
 • Willeke Hoogendoorn

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: