De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er tijdens congressen van de SGPJ de mogelijkheid bestaat om moties in te dienen;

 • Er op dit moment echter geen mogelijkheid is om een amendement in te dienen op moties die ingediend worden.

Overwegende dat:

 • Het een goed democratisch gebruik is om een motie te amenderen;

 • Niet alle leden mogelijkheid hebben om mee te denken met de opsteller van de motie;

 • Amendementen een belangrijke rol kunnen spelen voor het debat binnen de SGPJ.

Verzoekt het bestuur:

 • In de statuten van de SGPJ de mogelijkheid van het amenderen van motie die ingediend wordt op te nemen;

 • Een opzet beschikbaar te stellen hoe een amendement ingediend dient te worden;

 • Op het volgende congres haar wijzigingen in de statuten toe te lichten.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lauren Zwemer
 • Timo Tiggelman
 • Johan de Leeuw
 • Joske Siebelink
 • Gerbrand van Hoef
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Coraline Ruitenbeek
 • Wouter Dekker
 • Leendert Weggeman
 • Niels Hoogendoorn
 • Melle Jelsma
 • Corstian Flikweert
 • Justin Klerk

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: