De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat

 • Het op het intranet van de oude website voor leden mogelijk was notulen van congressen in te zien;
 • Het op het intranet van de oude website voor leden mogelijk was om bestuursbesluiten in te zien en bestuursbesluiten op de infomail naar vrijwilligers gezet werden;
 • Het op dit moment op de nieuwe website niet mogelijk is om notulen van congressen in te zien;
 • Het bestuur de afgelopen periode geen bestuursbesluiten publiceerde.

Overwegende dat

 • De ledenvergadering het hoogste gezag heeft binnen de vereniging (Advies Externe Commissie, 4.3);
 • De controlerende taak van de ledenvergadering belangrijk is voor het functioneren van de vereniging;
 • Dat gemakkelijke toegang tot stukken belangrijk is voor het uitvoeren van de controlerende taak van de ledenvergadering;
 • Het aannemelijk is dat het bestuur ook de afgelopen tijd besluiten genomen heeft;
 • Het voor de controlerende taak van de vereniging belangrijk is om de besluiten van het bestuur te kennen.

Verzoekt het bestuur

 • Notulen van congressen voor leden beschikbaar te stellen via de website;
 • Zich in te spannen om het indienen van moties toegankelijker te maken op de nieuwe website vóór het volgende congres;
 • Bestuursbesluiten weer te publiceren zodat leden daar kennis van kunnen nemen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Nienke Pieffers
 • Johan Roodnat
 • Henry Draaijer
 • Corstian Flikweert
 • Berry Bouw
 • Wouter Dekker
 • Lauren Zwemer
 • Kars Heijboer
 • Gert-Jan van Galen
 • Julian Bassa
 • Thomas Vink
 • Timo Tiggelman
 • Justin Klerk

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: