De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat

 • De oude SGPJ website de volgende zin bevatte: ‘Niet de vervoersvraag zou volgens SGP-jongeren leidend moeten zijn, maar juist de verbinding met het openbare netwerk van vervoer en de mogelijkheid om je ook zonder auto te verplaatsen. Hier is ook het milieu bij gebaat.’;
 • Vele leden van SGPJ minderjarig zijn;
 • Het voor minderjarigen niet toegestaan is om zelfstandig auto te rijden;
 • Vele jongeren niet over een auto beschikken;
 • Veel jongeren over studenten-OV beschikken;
 • Je contacten met andere leden nodig hebt om te kunnen carpoolen;
 • Er in het verleden sprake was van ‘afhaalservice’ als een congreslocatie slecht bereikbaar was met OV, bijvoorbeeld bij het najaarscongres 2019 te Kamerik;
 • Er bij de afgelopen congressen geen ‘afhaalservice’ was, waardoor leden soms lang moesten lopen.

Overwegende dat

 • Het goed is als het SGPJ-congres voor zoveel mogelijk leden toegankelijk is;
 • Veel jonge leden voor die toegankelijkheid afhankelijk zijn van het OV;
 • Het gebruik van het OV een bijdrage levert aan het reduceren van onze CO2 uitstoot;
 • Het verminderen van onze CO2 uitstoot een invulling geeft aan Bijbels rentmeesterschap;
 • Van nieuwe leden niet verwacht kan worden dat zij een uitgebreid netwerk hebben om met andere leden te carpoolen;
 • Dat wij ook voor nieuwe en jonge leden maximaal toegankelijk moeten zijn.

Verzoekt het bestuur

 • Om congreslocaties te selecteren die gemakkelijk te bereiken zijn met het OV;
 • De ‘afhaalservice’ in ere te herstellen en deze mogelijkheid duidelijk aan te geven in de promotie van het congres;
 • De bereikbaarheid met het OV ook in acht te nemen bij het selecteren van locaties voor andere activiteiten.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Henry Draaijer
 • Wim van den Dikkenberg
 • Corstian Flikweert
 • Ardi Pierik
 • Gerbrand van Hoef
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Lauren Zwemer
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Kars Heijboer
 • Thomas Vink
 • Matthijs Huntelerslag
 • Rilana de Jonge
 • Joske Siebelink
 • Timo Tiggelman
 • Cors van den Broek
 • Justin Klerk
 • Bernard van de Meeberg

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: