Constaterende dat

 • de Nederlandse Spoorwegen de belangrijkste aanbieder van openbaar treinvervoer in Nederland is;
 • de aandelen en strategie van NS in handen zijn van de Nederlandse overheid;
 • de prijzen van het openbaar vervoer in het afgelopen decennium harder gestegen is dan de kosten van autogebruik;
 • de NS in haar nieuwe dienstregeling het aantal treinen op sommige trajecten zelfs halveert;
 • reizen met het openbaar vervoer een vermindering van de CO2- en stikstofuitstoot met zich meebrengt;
 • veel jongeren de beschikking hebben over een studenten-OV;
 • veel jongeren niet de beschikking hebben over een auto;
 • het treinennetwerk niet altijd even goed vertakt is in de regio;
 • de Nederlandse Spoorwegen kampen met een personeelstekort.

Overwegende dat

 • de politiek een grote mate van invloed kan uitoefenen op de dienstverlening van NS met allocatie van middelen en strategie;
 • het reizen met de trein een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van verkeersproblematiek door het verminderen van het aantal auto’s op de weg;
 • het reizen met de trein een bijdrage levert aan de reductie van stikstof en CO2 omdat het bijdraagt van het verminderen van het aantal auto’s op de weg;
 • de verslechterende prijsverhouding ten opzichte van de auto er voor zorgt dat forenzen minder snel de trein gebruiken;
 • de slechtere dienstverlening ervoor zorgt dat jongeren, forenzen en studenten minder snel van de trein gebruik maken;
 • de bereikbaarheid van de regio per trein nog lang niet altijd even eenvoudig is, wat verbeterd zou kunnen worden door uitbreiding van het treinennet en dienstregeling in deze gebieden;
 • de SGP zich adverteert als partij van de regio;
 • het in het belang van jongeren is als het zij hun studenten-OV goed kunnen gebruiken;
 • SGPJ het belang van jongeren zowel in de politiek als binnen de moederpartij dient te behartigen.

Verzoekt het bestuur

 • zich middels politieke uitingen in te zetten voor het versterken van de positie van de trein ten opzichte van de auto in dienstverlening en prijs;
 • zich middels politieke uitingen in te zetten voor het versterken van de bereikbaarheid van de regio met de trein. Bijvoorbeeld, maar niet behoudens tot, het oproepen van de moederpartij om punt 752 uit het verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2021-2025 om te zetten in concrete politieke actie;
 • op het volgende congres over de voortgang van deze motie te rapporteren aan de ledenvergadering.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Luuk Schuurman
 • Gerbrand van Hoef
 • Corstian Flikweert
 • Mark de Jong
 • Ardi Pierik
 • Lauren Zwemer
 • Timon Legemaat
 • Johan Roodnat
 • Micha Ouwens
 • Berry Bouw
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Julian Bassa
 • Niels Hoogendoorn
 • Kars Heijboer
 • Joske Siebelink
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Jens Lukasse
 • Leendert Weggeman
 • Hanno de Vries
 • Matthijs Huntelerslag
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Rilana de Jonge
 • Timo Tiggelman
 • Cors van den Broek
 • Justin Klerk

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: