Zeeuws Jongerendebat

Jongerendebat in de Statenzaal

Op dinsdag 7 maart organiseren de jongeren van de PVV, PVDA (JS), SGP (SGPJ) en CDA (CDJA) een jongerendebat in de statenzaal van de provincie Zeeland over de actuele politieke onderwerpen. Het debat zal worden voorgezeten door niemand minder dan VVD-statenlid en professor geschiedenis aan het University College Roosevelt dr. Tobias van Gent!

Centraal in dit debat staan de kwesties die nu ook de (nationale) politiek bepalen, gevat in de volgende 5 stellingen:

  1. Er mogen in Nederland geen nieuwe Moskeeën meer gebouwd worden.
  2. De militaire dienstplicht moet heringevoerd worden.
  3. Er moet in Nederland de mogelijkheid tot een bindend referendum komen. 
  4. De Europese Unie moet zich weer gaan focussen op haar kerntaken: de vrede in Europa bewaren en de handel stimuleren. 
  5. (Bonus) Het studievoorschot, ook wel bekend als het leenstelsel, moet worden afgeschaft en vervangen door het oude systeem van studiefinanciering. 

Elk van deze stellingen zal eerst kort worden ingeleid door een vertegenwoordiger van één van de organiserende politieke jongerenorganisaties, waarna iedereen in de zaal mee mag debatteren. Per stelling wordt ongeveer een half uur uitgetrokken.


Het debat is bedoeld voor alle Zeeuwse jongeren die in de politiek geïnteresseerd zijn, zowel leden van PJO's als niet leden! 

 

Mocht je als SGP-jongere mee willen doen, wil je dan een mailtje sturen naar SGPJZeeland@gmail.com? 

 

Praktische informatie

Het evenement wordt gehouden bij Abdij 6 in Middelburg (Zeeland) op 7 maart 2017 om 19:00.