Orgaandonatie, een vraag van levensbelang?

I.s.m. RMU - Peter Schalk

In 2020 zal een ingrijpende wijziging plaatsvinden rond orgaandonatie. Vanaf dat moment moet je zelf laten registreren of je al dan niet donor wilt zijn bij overlijden. Als je niet reageert op het verzoek om registratie, gaat de overheid er van uit dat je donor bent. Realiseert iedereen zich wat dit betekent?

De RMU organiseert samen met SGP-Jongeren twee thema-avonden over dit onderwerp. Hoe moet jij omgaan met de keuze van wel of niet donor zijn? Wat zegt de Bijbel hierover en welke dilemma’s kom je tegen? Naast je eigen keuze kun je met dit thema ook worden geconfronteerd in je werk. Wat betekent de wetswijziging voor jou als je ermee te maken krijgt als je tijdens je werksituatie betrokken wordt bij de cliënt of zijn nabestaanden?

Op een interactieve manier willen we rondom dit thema ons met elkaar bezinnen. Twee sprekers werpen hun licht op dit thema: Mark van Opijnen (arts in opleiding, Voorzitter SGPJ-commissie zorg) en Peter Schalk (Raad van Bestuur RMU en Senator Eerste Kamer SGP). Mark van Opijnen zal het thema medisch-ethisch benaderen, Peter Schalk de juridische kant.

Deelnemers ontvangen voor deze bijeenkomst een bewijs van deelname.

Aanmelden via https://www.rmu.nu/activiteiten/orgaandonatie+een+vraag+van+levensbelang_545 

19.15 uur   Inloop
19.45 uur   Opening
19.55 uur  

Lezing: Een vraag van levensbelang? De medische en ethische kant van orgaandonatie

door Mark van Opijnen

20.25 uur  

Lezing: Geen registratie = wel donatie; de juridische kant van orgaandonatie

door Peter Schalk

20.40 uur   Pauze
21.00 uur   Forum
21.45 uur    Afsluiting

Praktische informatie

Het evenement wordt gehouden bij Pnielkerk, Ghandistraat 2 in Veenendaal (Utrecht) op 27 maart 2019 om 19:45.