Najaarscongres

Re-formeer de boel | Kasteel De Vanenburg

Welkom op het SGPJ najaarscongres 2017 met als thema 'Re-formeer de boel'.

Het najaarscongres is van vrijdagavond 24 november tot zaterdagmiddag 25 november, en wordt gehouden op Kasteel de Vanenburg te Putten.

 

Aan het programma van vrijdagavond werken mee:

  • Prof. dr. G. Harinck, Hoogleraar geschiedenis neocalvinisme Vrije Universiteit, directeur Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
  • Prof. dr. G.C. den Hertog, Predikant en hoogleraar systematische theologie

Het avondgedeelte begint om 19.30, na afloop is gelegenheid om gezellig met elkaar nog iets te drinken.

 

Het zaterdagprogramma begint om 09.45. 's Morgens staat de ledenvergadering op het programma.

De volgende documenten zijn beschikbaar voor de ledenvergadering:

- Agenda ledenvergadering

- Bijlage 1 Notulen Jaarvergadering 2016

- Bijlage 2 Begroting 2018

- Bijlage 3a Wijziging Huishoudelijk Reglement
- Bijlage 3b Wijziging Huishoudelijk Reglement (2)

- Bijlage 4 Preadviezen Moties

- Bijlage 5 Rondvraag

Aan het middagprogramma werken de volgende sprekers mee:

  • Hans van den Heuvel
  • Leo van Doesburg

Heb je er zin in, wil je er bij zijn? Klik dan hier om jezelf aan te melden. 

Ingediende moties (14)

Praktische informatie

Het evenement wordt gehouden bij Vanenburgerallee 13 in Putten (Gelderland) op 24 november 2017 om 19:30.